blog chatree.in.th

Tag : Sanji

อยากได้มานาน เรือ one piece ซักลำ ลองเอามาประกอบ ก็เลยจัดไปจัด ภัตราคารลอยทะเล บาราติเอ มา ด้านหน้ากล่องเป็นสติ๊กเกอร์แมวเงิน มือใหม่หัดสะสมยังแยกไม่ออกครับว่าต่างกันยังไง เรื่องสติ๊กเกอร์แมวที่ติดอยู่ตาม โมเดล ด้านข้างกล่องทั้ง…