blog chatree.in.th

Tag : เวียงจันทน์

หยุดยาวสามวันไม่รู้จะไปไหน ก็เลยไปลงเอยที่ทริป วังเวียง กับ เวียงจันทน์ กับเพื่อน ๆ อีก 10 คน วังเวียง เป็นเมืองในแขวงเวียงจันทน์ ซึ่งห่างจากตัวเมืองเวียงจันทน์ประมาณ 160 กิโลเมตร…